Temporada

2016/17

El padre

del 15 de setembre al 16 d'octubre de 2016

Draps

del 6 al 20 de novembre de 2016

Mark&Olivia

del 29 de desembre de 2016 al 22 de gener de 2017

E.V.A.

del 30 de juny a l'11 d'agost de 2017

Crèdits Web:

Programació i Manteniment: SEIC.cat

Disseny Web & Front-end: vueloIV.com